Yến sào Thiên ngọc / hộp 10 hũ yến sào chưng sẵn đường ăn kiêng